Odkazy


Podpora a servis

  • Kamil Strakoš, 603 780 935, kamil.strakos@topspin.cz

Fakturace

  • ucetni@topspin.cz

Smlouvy

  • info@topspin.cz

14.5.2019 Ukončení spolupráce s p.Zbijowským

Vzhledem k tomu, že požadavků je tolik, že je stačí vyřizovat jediný servisní pracovník, domluvili jsme se s p.Zbijowským na ukončení spolupráce. Všechny zákazníky TOPSPINU nyní bude zajišťovat pouze p. Strakoš.

11.2.2019 Jako server může sloužit i PC v ceně okolo 11 tis. Kč

Některé obce buď žádný server nemají, nebo je velice zastaralý. Nebojte se zakoupení nového, bohatě vystačí i konfigurace v hodnotě 10 tis. Kč (bez DPH). Například: HP 260 G3 DM

28.11.2018 Ukončení podpory pro evidenci faktur

V roce 2019 dále nebudeme poskytovat podporu pro evidenci faktur. Tento modul z TISu sice nebudeme odstraňovat, ale nebudou v něm již přibývat nové funkce a případné nesronalosti nebudou aktivně řešeny.

12.11.2018 TIS Spisová služba nebude podporovat národní standard pro elektronické systémy spisové služby

Ačkoliv jsme chtěli docílit aby naše spisová služba tento standard byla schopna podporovat, nedaří se nám zajistit náležitou metodickou a technickou podporu k této problematice.

01.3.2018 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

S účinností od 1.5.2018 vstupuje v platnost národní standard pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“), který se týká všech obcí. Více informací na webu MVČR.

01.2.2018 Registr obyvatel

Od nového roku jmse zařadili registr obyvatel do seznamu placených modulů. Tzn., že k registru zákazníkům poskytujeme podporu. Cena za registr je stanovena na 7900,- Kč. Ty nejmenší obce pak mohou zakoupit registr se slevou.

16.1.2018 - Účetní oprávky

Ve spolupráci s paní Kohutkovou z OÚ Vendryně jsme provedli revizi sestav pro účetní oprávky a našli jsme pár nesrovnalostí. Proto doporučuji provést aktualizaci těhto sestav. (aaopr011, aaopr012, aaopr013)

18.1.2017 Setkání uživatelů na téma převodu dluhu nezletilců

Ve čtvrtek 2.2. od 9:00 se ve společenských prostorech Sportovního centra Smilovice uskuteční setkání uživatelů TISu.

31.3.2016 Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby

Provedli jsme kontrolu naší spisové služby integrované do systému TIS a zjistili jsme, že neodpovídá požadavkům uvedených v metodickém návodu vydaném Ministerstvem vnitra ČR.

14.3.2016 Verze pro kontrolní hlášení

Vydali jsme novou verzi TISu, která řeší export do UCR se strukturovaným popisem dokladu. Tato verze je určena hlavně těm organizacím, které jsou plátci DPH a vyplňují kontrolní hlášení.

10.2.2016 - Nová metodika Gordicu

Firma Gordic vydala novou metodiku vedení daňové evidence. Jak uvádí firma Gordic "Tato metodika má za cíl popis základních podmínek pro vedení daňové evidence podle § 100 zákona o DPH a pro účtování o daňových dokladech DPH v informačním systému GINIS.". Nyní změny v uvedené metodice rozebereme a zapracujeme do systému TIS. Jakmile bude nová verze připravena budeme Vás neprodleně informovat. Zdroj: www.gordic.cz

22.01.2016 - Dluhy dětí po splatnosti

Blížíme se k další změně v systému TIS, kterou by měla být možnost evidovat dluhy nezletilých dětí po splatnosti na kartách zákonného zástupce. Tato funkcionalita by měla být zajištěna hromadnou funkcí převodu nezaplaceného předpisu na kartu nikoliv společného zástupce, ale zástupce zákonného, kterého evidujeme na kartě subjektu.

18.01.2016 - Účtování pokladny při využití rozpočtové skladby u účtu 261

Vážení uživatelé systému TIS, od nového roku bychom se měli připravit na nové účtování pokladny. Jelikož tato metodika nebyla ještě donedávna známa, nebyli jsme schopni mít připravený TIS ještě před začátkem roku. Nyní jsme již připravili funkčnost, která dokáže kontace hromadně upravit. Kontaktujte nás a my Vám zašleme tiskovou sestavu v PDF jak by mohly Vaše kontace vypadat po hromadné změně.

18.11.2015 - Verze TISu pro rok 2016

Verze TISu pro rok 2016 je připravena k distribuci, pokud Vás do konce listopadu neosloví servisní pracovník TOPSPINu, kontaktujte nás prosím abychom mohli naplánovat termín aktualizace.

18.11.2015 - Licence

V případě, že používáte nelicencovaný software TIS, nebo z nějakého důvodu se Vám zobrazuje hláška o problému s licencí, okamžitě nás prosím kontaktujte. Nová verze systému TIS, po několika spuštěních bez licence přestane pracovat. Pro největší opozdilce s aktivací, tady máme výstrahu, kdy při 13 spuštění TISu bez licence dojde k zašifrování dat. Není se čeho bát o data v žádném případě nepřijdete, jen bez řádné licence nebudou čitelná.

16.7.2015 - Nový člen servisní sítě TOPSPINu

Rád bych Vám tímto ohlásil informaci o novém partnerovi firmy TOPSPIN panu Strakošovi, který se po boku Lukáše Pavláska, Adama Zbijowského a Romana Tyrlíka zapojí do činností servisní sítě TOPSPINu. Pan Kamil Strakoš pochází z Ráškovic odkud se k nám také dostala informace o jeho službách pro obce. Jelikož na místním obecním úřadě byli s jeho službami velmi spokojeni, nabídnul jsem mu spolupráci i já. Postupně se zaučuje do problematiky IS státní správy a zejména TISu. Již nyní se však na něj můžete obracet se svými dotazy a to na čísle 603 780 935, nebo emailem na kamil.strakos@topspin.cz

Elektronický platební rozkaz

Pro hromadné generování elektronických platebních rozkazů jsme pod hlavičkou firmy Androsoft, vytvořili software, který zpracovává dávky ve formátu excelu a generuje z nich potřebná podání. Více informací na www.androsoft.cz

Volby2014

Pro volby 2014 jsme vyvinulý pomocný program, který načítá data z MVCR a z něj tiskne potřebné sestavy. Ke stažení zde

Aktualizace dat občanů

Ministerstvo vnitra společně se Správou základních registrů připravilo zejména pro ty úřady, které nemají zaregistrovaný svůj agendový informační systém, službu umožňující hromadný výdej údajů z registru obyvatel a z agendového informačního systému evidence obyvatel. TOPSPIN nyní připravuje nový modul, který bude umět tyto data načítat. Více informací najdete zde

PodepsatPdf

Vydali jsme novou verzi programu PodepsatPdf, která kromě podepisování, umí také časová razítka a konverzi JPG do PDF. Ke stažení je zdarma na http://www.pdfsigner.cz

Účetní oprávky 2014

Pro ty uživatele, kteří nestihnou správně vyřešit párování na předpis jsme vytvořili rozšíření TISu účetních oprávek, které nehledí na saldo předpisu v programu a počítají si saldo předpisu přímo při generování sestavy. Pro mnohé je pak toto zjednodušením a zrychlením práce. Rozšíření je zpoplatněno částkou 3000,- Kč.

Verze TISu pro rok 2014

Aktuální verze pro rok 2014 je 35.2. ti kteří ji ještě nemáte, požádejte servisní pracovníky o instalaci.

Opravné předpisy

Z důvodu výpočtů salda předpisu je nutné aby splatnost opravného předpisu byla shodná se splatnosti předpisu opravovaného. Shodná musí být logicky i kategorie a vymahatelnost. Bez tohoto nastavení nelze správně vypočítat dluh předpisu a tudíž ani účetní oprávky.

Účetní oprávky

Pro správnou funkčnost nových tiskových sestav účetních oprávek používejte verzi minimálně 1.1.33.9! Více informací o generování sestav pro účetní oprávky se dozvíte na této stránce.

DPH v roce 2013

Pro změnu DPH stačí v administraci nastavit nové sazby, nebo požádat servisní pracovníky o instalaci nové verze která provede nastavení automaticky. Zákazníci využívající pokladnu si dále aktualizují distribuční sestavu popod101.trf. V případě, že někdo má upravenou sestavu dle vlastních požadavků musí požádat o úpravu sestavy servisní pracovníky.

Nový produkt Hádés

Produkt Hádés - Evidence hřbitova - ceny od 3900,- Kč.

Základní registry

Z důvodu malého zájmu o připojení IS TIS do ISZR, nebude náš systém do ISZR od 1.7.2012 připojen. Pro připojení k ISZR můžete využít alternativních metod, tedy CzechPointu a datových schránek.

Hádés - Evidence hřbitova

Od 1.4.2012 nabízíme nový produkt Hádés, který Vám usnadní evidenci hrobových míst. Krom nezbytných funkčností vycházejících ze zákona o pohřebnictví č.256/2001, nabízí Hádés navíc možnost zobrazení fotografie hrobu, zobrazení pozice hrobu na mapě, zobrazení pozice v aplikaci Google maps, tisk smluv.

Instalace nové verze už od čtvrtku 1.12.2011

Od 1.12.2011 začínáme na úřadě v Hnojníku a Písku. V Písku začneme s kategorizací majetkových karet, dle číselníků CZ-CC a CZ-CPA. V Hnojníků se musíme vrhnout do řešení vymáhání nájemného a účetních oprávek pohledávek.

Evidence majetku s odpisy dle ČÚS č.708 (25.11.2011)

Nová verze IS TIS již obsahuje změny potřebné k odpisování majetku dle platné legislativy. Na evidenční kartě majetku přibyde sekce speciálně pro odpisy, nový funkčnosti můžete čekat v hromadných operacích a změněné budou také tiskové sestavy majetku.

Sestava: Podrobné vyrovnání včetně napojených poplatníků

Na základě požadavků pracovnic OÚ Hnojník, jsme zařadili do standardní distribuce novou tiskovou sestavu "Podrobné vyrovnání včetně napojených poplatníků".